Over Nic de Snelvlucht

Postduivenvereniging “de Snelvlucht” is opgericht op 29 oktober 1933 te  Bodegraven.
Onze vereniging bestaat momenteel uit 34 leden. De vereniging is te vinden aan de Dronenweg 2b 2411 HB te Bodegraven.

Wij vliegen in het samenspel Gouwe/IJssel bestaande uit 388 leden, gelegen
in het werkgebied van de afdeling 5, bestaande uit 2459 leden.

Historie:

In het jaar 1933 in het midden van de crisisjaren besloten een aantal postduivenhouders te gaan onderzoeken of er voldoende belangstelling zou zijn voor een postduivenvereniging in Bodegraven. Dit besluit kwam tot stand aan het “spoorhek” bij de overweg, “praathoekje” van de buurtgenoten. Aan een oproep, gedaan in een advertentie in de “de Bodegraafse courant” van redacteur de heer Damman d.d. 12 oktober, gaven een zevental personen gehoor. Na een bespreking in het Zuidhollandse Koffiehuis van Piet Vink gelegen in de Noordstraat besloten ze tot de oprichting over te gaan, Op 29 oktober 1933 ziet de Bodegraafse Postduivenvereniging “de Snelvlucht” het levenslicht, waarvan de volgende heren het bestuur vormden: W. Degenhardt, Chr. Oostveen, T. Sterk, L. Wolswijk en J. Zeilstra. Afgesproken contributie was f 0,25 cent per week (daar kocht men in die tijd ook b.v. een pakje goede sigaretten, vijf repen chocolade en twee ons bonbons of twee witte broden voor). Vanaf 1934 is het vliegprogramma gespeeld tot en met 1939. In 1940 kwam na enkele vluchten aan de sport een einde door de inval van Duitsland, het geen de aanvang van de 2e Wereldoorlog betekende,. Inmiddels telde de vereniging reeds 12 leden. In het jaar 1942 kwam “op straffe van”het bevel tot liquideren van alle in Nederland aanwezige postduiven, behalve een aantal top duiven, welke in quarantaine zijn gehouden in enkele dierenparken. Op de proeftuin van Turkenburg zwaaide de heer P. Mijderwijk de scepter. Deze man zorgde er voor dat in drie hokken, geplaatst op het terrein, een aantal duiven gedurende de gehele oorlog in Bodegraven behouden zijn gebleven en na mei 1945 onderling zijn verdeeld. Reeds in 1946 is er opnieuw deelgenomen aan de wedstrijden. Gedurende de gehele geschiedenis van “de Snelvlucht” hebben dominerende spelers, nationaal en internationaal de naam van onze vereniging hoog gehouden. Tot op de dag van vandaag en op een indrukwekkende manier hier ook bekendheid aan gegeven.